HiFi Cafe
 
 
29/04/2007.
Kolumne
- lični stav
- editorial
Testovi
- integr. pojačala
- preamp/amp
- zvučnici
- cd/sacd/dvd
- kablovi
- home theatre
- razno
Sistemi
- u poseti kod ...
- vaši sistemi
DIY
- projekti
- kit kompleti
Muzika
- recenzije
- prikazi/komentari
Intervjui
- tehnika
- muzika
Dokumentacija
- knjige
- stručna literatura
- autorski tekstovi
Adresar
- gde kupiti
- linkovi
O nama
- kontakt
- impressum
 

Glavni meni: Kolumne
Sa Nikolom nedeljom u 22
 

29. april 2007.

HiFi Lanac - Timbre izvora napajanja

piše: Nikola Vukušić *
© Nikola Vukušić & HiFiCafe.NET, 2007.


Uvod

Razgovor o Hi-Fi pojačavaču, sa bilo kojom veličinom signala (Phono, Line ili Power) neminovno počinje od izvorišta a to su izvori napajanja pojačavača. U sledećih par nastavaka pokušaću dati informaciju tehničke prirode te korespodenciju kvaliteta zvuka i primenjene tehnike. Ako Vam se učini da Vas gnječim - ta izostanite, ali moram vam kasti: ,,Najčvršći stav imaju neobavešteni”. To je poriv u Hi-Fi naroda i globalnog je karaktera. Ako kupujete nov uređaj ili polovan, ako ste skloni samogradnji ovi tekstovi mogu biti od koristi.

Verovatno ste posećivali sajtove i forume uzimajući informacije koje su date iz materijalnih poriva, jer one se lako čitaju i prijemčljive su. Ova kolumna to nije.

Dužan sam i dajem vam informaciju. Ovo što radim nije za novce. Radim iz sebičnih razloga, da se zabavim. Ko me je posetio, tamo gde živim i radim, veruje u to.

Izvori napajanja

Izvori napajanja su neminovnost svakog elektronskog uređaja. U audio tehnici imaju esencijalno važno mesto. Audio uređaje možemo oceniti na prvi pogled i uz proveru koliko je težak. U zavisnosti od primenjenog aktivnog elementa (cev ili tranzistor) to se kreće od 1/2. do 1/3. od ukupne težine. Neophodan elemenat je mrežni transformator, poželjno velik i odgovarajuče težak, smešten na šasiju kojoj treba dati izgled (dizajn). Iz ovih činjenica transformator (jedan, ili više), prigušnica (jedna, ili više) sa nosačem (šasijom) čine celinu koja se može nazvati ,,Sistem izvora napajanja” i u zavisnosti od primenjene elektronike i mehanike ima svoj timbre (kvalitet zvuka).

Kod cevnih pojačavača zaoštrava se ovaj pojam, jer se svemu pridodaju jedan ili dva izlazna transformatora. Oni takođe treba da budu veliki i odgovarajuće teški (naročito kod S.E. pojačavača). Krajnji zahtev je da neophodni elementi čine topološku celinu, a mehanička rezonansa sistema da je max. 10Hz. Već drugi harmonik, ovog sistema, ulazi u propusni opseg audio Hi-fi pojačavača.

Ali to nije sve.

U ovim izvorima se primenjuje dvostrano ispravljanje čija frekvencija je dvostruka mrežnoj. Sa 50Hz iz mreže na mehaničku rezonansu sistema utiče 100Hz. To je već ujdurma koja ako se ne predvidi, sagleda i ublaži nema se izgleda za verni prenos muzike i govora. O ostalim parametrima vernog prenosa zvuka i trodimenzionalne tonske pozornice nema ni reči.

Zagledajte se u sisteme izvora napajanja prestižnih firmi.

Šasija je od gvozdenog ili aluminijumskog od lima 1mm, ili više.

Prednja ploča 10mm, ili više.

Donji poklopac od gvozdenog ili aluminijumskog od lima 1mm, ili više.

Dodatno se upotrebljavaju obloge od monolitnih materijala (ploče od masivnog drveta, meidjapana, stakla ili klirita). Stavljaju se na bočne stranice ili gornju ploču šasije. Obrada i boja dižu estetsku vrednost a sniženje mehaničke rezonanse diže soničnu vrednost uređaja. Ovi detalji lako se uočavaju i valja ih respektovati.

Poklopci trafoa ,,EI” jezra u izgledu (stoječi ili ležeći) veliki a visina lima respektivna. Sa ovim viđenjem ste na čisto, nema prevare. Primer: Cary.

Postoje i varijable ovog viđenja, ali se mora skinuti gornji poklopac. Primer: Conrad-Johnson, Audio Research, itd.

Transformatori sa ,,C” jezgrima i torusni nisu za izgled i stavljaju se u nekakve limene kutije. Po veličini kutije ne može se proceniti veličina transformatora. Ovakvi oklopi (kutije) služe za sprečavanje štetnih zračenja transformatora na okolni prostor i komponente u njemu. Dobre su onoliko koliko su velike i debelih zidova. Ako ih kvrcnete prstom a iz proizvedenog zvuka se ima utisak da su prazne, u pitanju je prevara zarad ekonomske dobiti.

A ako kvrckanje izazove potmuo zvuk znak je da je transformator u njemu zaliven i opet bez podatka o njegovoj veličini. Primera ima na pretek te ih neću spominjati.

Prestižni pojačavači sa cevima pretežno upotrebljavaju transformatore sa "EI" limovima. Zarad dizajna zatopi se "EI" transformator u lončastu kutiju što nije za očekivati. Kvrckanjem se dobija utisak da ste stenu iritirali, a ona ne haje. Primer: Graaf.

Torusni transformator bez poklopca može biti i ispod gornjeg poklopca, ali obratite pažnju da li je meko montitan i ne prenosi 100Hz na šasiju. Primer korektnog rešenja: Copland.

Na šasiji je jedinstven poklopac (kutija) za sve transformatore. O transformatorima nemate informaciju, ali ipak kvrcnite kutiju i dobićete informaciju koliko je debela, ili je nanešen antirezonantni sloj neke smolaste materije. Primeri taksativno: Unison Research i Wavac.

Sve izneseno je iskustveno kao oficijelnog servisera ovih firmi.   

Ispravljači

U principu postoje dva načina ispravljanja naizmenične struje: jednostrano (polutalasno) i dvostrano (punotalasno). U audio tehnici koristi se ovaj drugi.

Za dvostrano ispravljanje potrebne su dve diode i transformator sa izvodom na sredini. Krajevi sekundara spojeni su svaki sa po jednom anodom, srednja tačka služi kao zajednički negativni pol, a zajednička katoda kao pozitivan. U cevnoj tehnologiji upotrebljavaju se duodiode u jednom balonu. Strujno kolo se zatvara kroz srednji izvod transformatora. Mreža naizmeničnog napona ima frekvenciju od 50Hz (50 celih promena u jednoj sekundi), što znači da će u svakoj sekundi biti 100 maksimuma jednosmernog napona.

Za dvostrano ispravljanje koriste se i mostovi. To je kad otpor i kondenzator čine most između dve grane sa diodama. Ovakav spoj najčešće se zove Grecov most i ima prednost što ne zahteva dvostruki napon na transformatoru (ne zahteva transformator sa srednjim izvodom). Diode su spojene u kvadrat. Naizmenični napon se dovodi jednom paru na suprotnim uglovima, a jednosmerni napon se uzima sa drugog para suprotnih uglova.

U oba spomenuta ispravljača mogu se koristiti cevne ili poluprovodničke diode.

Postoji i varijabla punotalasnog ispravljača sa istovremenim dupliranjem napona ispravljanja (dubleri napona). U primeni su najčešće dubleri napona vezani u most. Šema je slična mosnom ispravljaču samo su dve diode zamenjene kondenzatorima. Oba kondenzatora vezana su redno i zbir napona na njima je teoretski jednak dvostrukoj vrednosti maksimalnog napona na transformatoru.

Ova kola se koriste za postizanje visokih napona od 500–1.000V. Obično se ostvaruju malim brojem jeftinih komponeta i smatraju se sonično inferiornim, ali ima i izuzetaka u pojačavačima 60-tih god. a i danas. Primer: Wavac 805.

Kolo ispravljača sem transformatora i dioda mora da ima filter koji se obično sastoji od kombinacije sva tri pasivna elementa (otpor, kapacitivnost i induktivitet). Od izbora kola i kvaliteta ovih elemenata direktno zavisi timbre sistema.

Za dalje razmatranje, kola ispravljača, uputno je podeliti ih po nameni, tj. po veličini napona i struje  koji trebaju isporučiti pojačavaču.

Pojačavači Line su najmanje zahtevni, jer se na nivoima malih signala lako ostvaruje dobro filtriran jednosmerni napon sa malim strujama uz malu unutrašnju otpornost izvora napajanja. Kolo stabilizatora anodnog napona je pravo rešenje.

Stabilisani izvori napajanja

Svaka želja za kvalitetnim prenosom zvuka sa tehničke strane nameće dilemu primene stabilizacije napona. Aktivna redna regulacija je najčešče primenjivano kolo. Kola rednog stabizatora napona uvečavaju izlazne kapacitete za iznos pojačanja aktivnog elementa. Obzirom da su umnožavači kapaciteta, možemo ih smatrati kolima koja dele izlaznu impedansu sa stepenom pojačanja. Ovakav izvor i stabilizator snabdeva pojačavač strujom i naponom, bez varijacija pod svim uslovima, što podrazumeva da je njegova unutrašnja otpornost veoma mala.

Kad se govori o izvorima napajanja za audio pojačavače koji prenose spektar učestanosti, otpor izvora pretvara se u impedansu (frekventno zavisni otpor). Ključ za dobar izvor napajanja je držati izlaznu impedansu što je moguće niže, jer ako je ona niska nije bitno kakav i koliko zahtevan pojačavač. Napajanje sa niskom impedansom je uslov za dobru dinamiku, čist bas i mala izobličenja. Srednjetonsko područje se reprodukuje sjajnom brzinom, potpuno čisto i bez primesa. Nepoželjne koloracije u celom frekventnom opsegu izostaju, a gornje deonice besprekorno stopljene sa bas područjem.

Ova kola nemaju mnogo elemenata i nisu skupa. Primenom u pojačavačima Phono i Line smatraju se dobrom investicijom.

Sledeći naslov je: FILTERI I KOMPONENTE

 


* Autor je vlasnik i glavni konstruktor firme Tube Audio Lab
Web: www.tubeaudiolab.co.yu
e-mail: tubelab@EUnet.yu

Prethodne kolumne Nikola Vukušića možete naći na strani www.hificafe.net/kolumnevrh strane


Pošaljite vaš komentar: komentar@hificafe.net
Posetite Forum


 
 
Tube Audio Lab Gala GM-70

Copyright © HiFi Cafe, 2005-07.
Sva prava zadržana.