HiFi Cafe
 
 
1/10/2006.
Kolumne
- lični stav
- editorial
Testovi
- integr. pojačala
- preamp/amp
- zvučnici
- cd/sacd/dvd
- kablovi
- home theatre
- razno
Sistemi
- u poseti kod ...
- vaši sistemi
DIY
- projekti
- kit kompleti
Muzika
- recenzije
- prikazi/komentari
Intervjui
- tehnika
- muzika
Dokumentacija
- knjige
- stručna literatura
- autorski tekstovi
Adresar
- gde kupiti
- linkovi
O nama
- kontakt
- impressum
 

Glavni meni: Kolumne
Nedeljom u 22
 

1. oktobar 2006.

Buka

piše: Nikola Vukušić *
© Nikola Vukušić & HiFiCafe.NET, 2006.


Do sada je bilo reči o zvuku, uhu i mozgu, što nam ga prenosi te nas čini više ili manje srećnim, ali dužan sam vam spomenuti zvuk koji uho prima, mozak razbija, a nas izludjuje. Buka je najveća boljka i opasnost za ovu civilizaciju.

Za ovo zlo ne postoji prava definicija već se mora prihvatiti subjektivna procena i osećaj. Pod bukom se može smatrati svaki zvuk ili šum. Šum je zvučno treperenje koje se sastoji iz kontinualnog spektra učestanosti, pa predstavlja čistu fizičku veličinu koja se lako konstatuje, meri i suzbija. Ali šum je tek deo buke.

Sa ovako opštim opisom treba se ipak bliže upoznati kako bi borba za njeno suzbijanje dala veru u bolje rezultate.

Bukom podrazumevamo svako ono zvučno treperenje koje ometa slušanje ili tišinu, te fenomen koji sadrži pored fizičkih i psihološke, tj. subjektivne elemente. Njena osnovna karakteristika je ometajući faktor koji zavisi od više veličina: jačine, spektralne raspodele tonova, ritma ponavljanja i subjektivne sklonosti osobe.

Najneprijatnija a time i najvažnija karakteristika buke je intenzitet (jačina). Kada potiče od jednog izvora proizvoljnog intenziteta i udaljenosti može se meriti i sa više ili manje uspeha ublažiti. Ako su uzročnici buke više izvora (saobraćajna buka) otežano je merenje intenziteta, lokacija izvora i spektralni sadržaj. Pri ovakvim slučajevima borba je takoreći beznadežna.

Čovekova svest različito reaguje na dve buke jednake jačine različitih po spektru, jer neprijatnija je i više smeta buka u kojoj su izraženije visoke učestanosti.

Intenzivna ali kratkotrajna buka nema većih posledica po organ sluha. Veće su neprijatnosti ako traje dugo vremena i ima proizvoljni ritam ponavljanja. Ritam ponavljanja je subjektivna procena jer različite ljude više ili manje iritiraju različiti vremenski intervali. Neprijatnija je promenjiva buka od monotone, a najteži vid ona sa nepravilnim vremenskim prekidima. Pri dužem izlaganju ovakvoj buci mogu se javiti posledice po organ sluha, a dalje i trajno oštećenje.

Ljudi od nauke koji se bave ovom problematikom još nisu usaglasili kriterijume u kolikoj meri je prihvatljiva buka za prostore odredjene namene. Tek po neki opšti opis preporučuje ili ograničava intenzitet buke u prostorima za sasvim specifične delatnosti.

Beranekov opšti kriterijum dat kao spektar po oktavama (noise criterium) i granične linije (N-linije) od Kostena i Van Os-a, upotrebljavaju se kao reperi podnošljivosti buke.

Sve brži tempo života u velikim urbanim sredinama predstavlja mnogostruki izvor buke, time ona postaje prvorazredno važan komunalni problem. Od nastanka velikih gradova i pojave buke, pomno se prati i izučava ovaj problem i konstatovano je da buka predstavlja nepredvidljivo opasno zlo po zdravlje stanovništva, i to u više aspekata. Svetski megapolisi, svi od reda, su pod okupacijom i torturom ove nemile pojave. Fenomenu buke odavno je objavljen rat, ali ni jednu značajnu bitku nismo dobili.

Uvažavam apele ekologa za opstanak čovečanstva, uvažavam i opasnost od ozonskih  rupa za opstanak, ali ne potcenjujem ni buku kao potencijalnog fitilja da se razori ova civilizacija


*
Autor je vlasnik i glavni konstruktor firme Tube Audio Lab
Web: www.tubeaudiolab.co.yu
e-mail:
tubelab@EUnet.yuvrh stranePošaljite vaš komentar: komentar@hificafe.net
Posetite Forum


 
 
 
 
 
 
 

Copyright © HiFi Cafe, 2005-06.
Sva prava zadržana.